Apel dla ziemi! Dołącz i podpisz petycję!

Aktualności » Apel dla ziemi! Dołącz i podpisz petycję!

2019-03-28 10:29
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
 

Apel Polaków i Fundacji WWF Polska
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Jesteśmy świadkami gwałtownych i postępujących zmian środowiska naturalnego w Polsce i na świecie. Dotyczą one zarówno przekształcania naturalnych siedlisk przyrodniczych i niezrównoważonego eksploatowania zasobów naturalnych1, jak również utrzymywania się na terenie Polski stałego, niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Wymienione zmiany w znacznym stopniu degradują polskie środowisko naturalne, ale też przede wszystkim bezpośrednio zagrażają życiu oraz zdrowiu Polek i Polaków2.

Wierzę, że Pan Prezydent ma wszystkie możliwe narzędzia, aby przekonać obywateli do zwracania większej uwagi na kwestie środowiskowe. Jako przedstawiciel społeczeństwa współstanowiący polskie prawo, dzięki prawu veta wobec ustaw, a także możliwości badania zgodności ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego, może Pan bezpośrednio kształtować politykę, która zapewni Polkom i Polakom ich fundamentalne prawo do czystego i zdrowego środowiska.

Dlatego zwracam się do Pana Prezydenta z apelem o rozpatrywanie wszystkich procedowanych przez Pana ustaw pod kątem ich wpływu na realizację zadań władz publicznych w zakresie ochrony środowiska - szczególnie w kontekście Artykułu 74. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, którego treść jest zbieżna z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją Praw Człowieka i Obywatela oraz Konwencją Praw Dziecka.

Ochrona naszego dziedzictwa przyrodniczego to zadanie dla nas wszystkich i leży w interesie całego społeczeństwa. Wierzę, że wsparcie przez Pana Prezydenta działań obywatelskich na rzecz poprawy stanu środowiska doprowadzi do pełnej i skutecznej realizacji zapisów Artykułu 74. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Apeluję też o powołanie w ramach Narodowej Rady Rozwoju nowej sekcji, która zajmie się wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska. Liczę, że pod patronatem Pana Prezydenta będzie toczyć się rzetelna debata na temat rozwiązań mogących zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne obecnym i przyszłym pokoleniom.

Podpisz petycję: 

https://nieniszczedomu.wwf.pl/

Facebook