Jak wygląda pomoc dzikim rannym zwierzętom

Aktualności » Jak wygląda pomoc dzikim rannym zwierzętom

2017-09-20 14:40

  Sytuacja rannych, potrąconych przez samochody dzikich zwierząt w naszym powiecie jest ciężka, i czasami bardzo tragiczna. W kwietniu opisywaliśmy cierpienie ciężarnej sarny, która sześć godzin umierała na poboczu drogi w Ustroniu, ponieważ żadna instytucja państwowa czy samorządowa nie czuła się odpowiedzialna za pomoc temu ciężko rannemu zwierzęciu. Takie przypadki zdarzają się w naszych gminach często, osoby szukające pomocy dla takiego zwierzęcia są odsyłane od instytucji do instytucji, i nikt nie jest w stanie udzielić im stosownych informacji czy pokierować tam, skąd taka pomoc zostanie wysłana. Z uwagi na to, że mieszkańcy Cieszyna wielokrotnie prosili nas o wyjaśnienie sprawy jak to wygląda w naszym mieście powiatowym, wysłaliśmy zapytanie do Burmistrza Miasta Cieszyna. Z odpowiedzi jaką otrzymaliśmy wynika, że Gmina Cieszyna ma podpisaną umowę z „Leśnym Pogotowiem” dla dzikich zwierząt w Mikołowie. Tam właśnie mają być kierowane dzikie ranne zwierzęta z terenu gminy. Z treści odpowiedzi nie wynika jednak jasno kto konkretnie ma się tym transportem zająć, kogo wezwać na miejsce, aby zwierzę w trybie natychmiastowym, po otrzymaniu doraźnej pomocy weterynaryjnej, zostało przewiezione do Mikołowa. W praktyce to lekarze weterynarii  dojeżdżają własnym transportem do rannych zwierząt, udzielając im pomocy lub podejmując decyzję o eutanazji. Te, które kwalifikują się do leczenia są transportowane, nadal jednak nie wiemy przez kogo dokładnie i gdzie, czy od razu do Mikołowa czy w inne miejsce. Jak można wywnioskować z otrzymanej odpowiedzi transportem rannych zwierząt zajmuje się firma prowadząca Schronisko dla Zwierząt lub Straż Miejska, ale nie otrzymaliśmy jasnej odpowiedzi czy zawożą te zwierzęta do Mikołowa czy są one przetrzymywane w innym tymczasowym bezpiecznym dla nich miejscu pobytu, a jeżeli tak to w jakim, i czy tam oczekują na przyjazd Leśnego Pogotowia.

Doraźnej opieki weterynaryjnej rannym dzikim zwierzętom udzielają gabinety weterynaryjne z terenu Cieszyna: Przychodnia weterynaryjna przy ul. Bielskiej 3A, lek. wet. Przemysław Ramisz oraz Gabinet Weterynaryjny „Olwet” przy ul. B.Chrobrego 25, lek. wet. Aleksandra Leżańska.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca b.r udzielono pomocy 16 rannym dzikim zwierzętom, z czego sześć z nich trafiło do „Leśnego Pogotowia”, pozostałe zostały poddane eutanazji. Na pomoc dzikim rannym zwierzętom Gmina Cieszyn przeznaczyła na cały rok 12 000 złotych.

Ranne dzikie zwierzęta z terenu Gminy Cieszyn należy zgłaszać do dyżurnego Straży Miejskiej

w Cieszynie, który ma obowiązek wezwać stosowne służby

bezpłatny całodobowy telefon alarmowy : 986

telefony stacjonarne do Straży Miejskiej w godzinach pracy: (033) 857 94 00 lub (033) 479 49 70

  Temat nadal jest dla nas niejasny, dlatego też będziemy dopytywali o dokładne procedury, oraz o to jak wygląda w praktyce los rannych dzikich zwierząt leżących na poboczach dróg, zarówno w gminie Cieszyn jak i w innych gminach naszego powiatu.

Bardzo prosimy także mieszkańców gmin i miast naszego powiatu, którzy zetknęli się z tym problemem, o informacje jak takie sprawy zostały załatwione, jak długo trwało oczekiwanie na pomoc, gdzie i przez kogo zwierzęta zostały zabrane. Można do nas napisać (jeżeli ktoś woli można anonimowo) na adres biuro@fundacjalepszyswiat.pl lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 782 717 771.

Facebook