Kiedy interweniować

Interwencje » Kiedy interweniować

 

Kiedy interweniować?

Podstawa prawna:

USTAWA

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

• Nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.

• Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą

współdziałać z Inspekcją Weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru.

Interweniujemy w przypadkach określonych w art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt, oraz  w każdym innym przypadku złamania przepisów prawa dotyczących humanitarnego traktowania zwierząt domowych, gospodarskich, hodowlanych, cyrkowych, wolnożyjących i innych.

Do najczęstszych przypadków znęcania się nad zwierzętami należą:

• bicie;

• głodzenie;

• brak należytej opieki (np. pies bez budy, schorowany i nie leczony,

• zaniedbane, brudne i  przetrzymywane w niechlujstwie zwierzęta gospodarskie,

• trzymanie zwierzęcia w małym pomieszczeniu bez możliwości ruchu, trzymanie zwierzęcia bez możliwości schronienia się przed: opadami atmosferycznymi, słońcem, zimnem, wiatrem itp.

• złe traktowanie zwierzęcia, np. uwięź w postaci łańcucha wrasta w szyję, postronek powoduje duszenie się, bardzo krótki łańcuch;

• specjalne drażnienie zwierząt;

• porzucenie zwierzęcia;

• zabicie zwierzęcia;

Jeżeli jesteś świadkiem znęcania się czy złego traktowania zwierzęcia, wiesz, że zwierzę jest zaniedbywane czy przetrzymywane w złych warunkach nie przechodź obojętnie, reaguj natychmiast!!!

Jeśli posiadasz informacje o nieludzkim traktowaniu zwierząt poprzez m.in. ich torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach, oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt domowych poza miejscem ich hodowli, a także zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem to skontaktuj się z nami, możesz też zawiadomić Policję czy Straż Miejską. Możesz wysłać nam maila z opisem i miejscem zdarzenia. Jeżeli dysponujesz zdjęciami lub jakąkolwiek inną dokumentacją będzie ona także bardzo pożądana i potrzebna. Osoby udzielające nam informacji mają zagwarantowaną anonimowość, jeżeli sobie tego życzą.

  • w Wydziałach Prewencji Komend Wojewódzkich Policji powołano wydziały dot. ochrony zwierząt;
  • można tam zgłaszać również odmowę przyjmowania zgłoszeń poprzez dyżurnych Pogotowia Policji;
  • KGP na początku 2010 r. opracowała algorytm postępowania w przypadku uzyskania informacji o okrutnym traktowaniu zwierząt, który trafił do jednostek policji.

Informacja ze strony Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach

http://www.slaska.policja.gov.pl/ochrona-zwierzat

Policja zgodnie z obowiązującym stanem prawnym realizuje m.in. zadania ukierunkowane na wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi                    i organizacjami społecznymi. Jednym z celów podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie lepszej ochrony zwierzętom i zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Wyszukiwarki na stronie Policji:

1. Przestępczość przeciwko zwierzętom: http://www.policja.pl/palm/pol/1/Aktualnosci.html?t=42

2. Przestępczość przeciwko środowisku: http://www.policja.pl/palm/pol/1/Aktualnosci.html?t=82

Facebook