Wyszukiwarka
1% Wesprzyj naszych podopiecznych

W imieniu naszych podopiecznych prosimy o 1%! 

Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” pomaga bezdomnym, oraz pokrzywdzonym przez los i ludzi zwierzętom, przeprowadza interwencje, prowadzi domy tymczasowe i współpracuje w ramach wolontariatu z cieszyńskim schroniskiem dla psów. Jesteśmy organizacją non-profit, nie prowadzimy działalności gospodarczej, a nasze działania finansujemy z darowizn ludzi, którym los bezbronnych zwierząt nie jest obojętny. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Abyśmy nadal mogli pomagać, chronić i ratować zwierzęta, potrzebne jest nam Państwa wsparcie.

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym można przekazać nam 1% należnego podatku. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000366266

Wszystkich, dla których los zwierząt nie jest obojętny prosimy o wsparcie w ten sposób naszej działalności!

Podpisz petycję!
Szukają domu!

Kim jesteśmy

O nas » Kim jesteśmy

Fundacja „Lepszy Świat” powstała w 2010 roku, w miejsce działającego od lat na terenie powiatu cieszyńskiego oddziału Fundacji Emir. Nasze główne cele skierowane są na działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, zwalczanie przejawów przemocy wobec nich, ujawnianie i ściganie przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt, ochrony przyrody i środowiska naturalnego, współdziałanie z inspekcją weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i środowiska.

Propagujemy zwalczanie bezdomności poprzez ograniczenia populacji zwierząt domowych za pomocą sterylizacji i kastracji, a także poprzez aktywne poszukiwanie zwierzętom nowych domów. W ramach wolontariatu współpracujemy z cieszyńskim schroniskiem dla psów. Prowadzimy edukację humanitarną w przedszkolach, szkołach i innych placówkach. Fundacja angażuje się i wspiera akcje związane z ekologią. Propagujemy idee wegetarianizmu, weganizmu, oraz poszanowania środowiska naturalnego.

Fundacja to przede wszystkim ludzie, którzy w niej działają. Nasi wolontariusze to grupa kilkunastu osób, które poza ogromnym sercem i wrażliwością, mają także praktykę, wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Przez cały czas aktywnie szkolą się w zakresie działań statutowych. Są ambitni, pełni zapału i zaangażowani w to, co robią. Prowadzą u siebie domy tymczasowe dla podopiecznych fundacji, pomagają tym najbiedniejszym, najbardziej skrzywdzonym przez los i ludzi zwierzętom. Nasi inspektorzy reagują i interweniują w sprawach znęcania się i złego traktowania zwierząt.

Współpracujemy z samorządami, organizacjami pozarządowymi, inspektoratami weterynaryjnymi, gabinetami weterynaryjnymi, jednostkami Policji i Straży Miejskiej, placówkami oświatowymi.

Nasze działania i pomoc realizujemy dzięki darowiznom, datkom, zbiórkom i akcjom charytatywnym. Zarząd oraz wszyscy wolontariusze działają w fundacji nieodpłatnie.

W listopadzie 2012 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu od 2013 roku mogą Państwo przekazywać nam 1% swojego podatku.

tel. 782 717 771

      biuro@fundacjalepszyswiat.pl

Facebook