Wyszukiwarka
1% Wesprzyj naszych podopiecznych

W imieniu naszych podopiecznych prosimy o 1%! 

Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” pomaga bezdomnym, oraz pokrzywdzonym przez los i ludzi zwierzętom, przeprowadza interwencje, prowadzi domy tymczasowe i współpracuje w ramach wolontariatu z cieszyńskim schroniskiem dla psów. Jesteśmy organizacją non-profit, nie prowadzimy działalności gospodarczej, a nasze działania finansujemy z darowizn ludzi, którym los bezbronnych zwierząt nie jest obojętny. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Abyśmy nadal mogli pomagać, chronić i ratować zwierzęta, potrzebne jest nam Państwa wsparcie.

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym można przekazać nam 1% należnego podatku. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000366266

Wszystkich, dla których los zwierząt nie jest obojętny prosimy o wsparcie w ten sposób naszej działalności!

Podpisz petycję!
Szukają domu!

Sterylizacja i kastracja kotów, opieka nad kotami w gminach - 2016 rok

Opieka nad kotami bezdomnymi i wolno żyjącymi

w 2016 roku

Dokarmianie kotów wolno żyjących w okresie zimowym.

   Fundacja, w ramach współpracy z częścią gmin powiatu cieszyńskiego zajmuje się sterylizacją i kastracją kotów dzikich wolno żyjących, a także opieką nad bezdomnymi kotami domowymi.  Koty dzikie po wykonaniu zabiegów są wypuszczane w miejsce wyłapania, natomiast koty oswojone bezdomne są umieszczane w domach tymczasowych do czasu znalezienia im domów stałych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące postępowania w sprawach kotów w gminach, z którymi współpracujemy, a także informację na temat dokarmiania kotów wolno żyjących.

W sprawie pomocy można kontaktować się z nami pod numerami telefonów:

Brenna: Kasia 782 717 771 , Michał 782 247 435

Cieszyn: Karina 662 151 885 , Martyna 602 281 820 , Agnieszka 608 252 063

Goleszów: Ala 606 911 687

Hażlach: Kasia 782 717 771 , Michał 782 247 435

Skoczów: Ala 606 911 687

Ustroń: Ala 606 911 687

Wisła: Kasia 782 717 771 , Michał 782 247 435

Do zabiegów kwalifikowane są wyłącznie koty bezdomne lub koty dzikie wolno żyjące.

Nie pokrywamy kosztów zabiegów kotów będących własnością osób prywatnych.

  W Gminach Brenna, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Ustroń i Wisła koty bezdomne oraz dzikie wolno żyjące należy zgłaszać pracownikom Urzędów Gmin, wydziały Ochrony Środowiska, Straży Miejskiej lub Policji. W sprawie kotów z Gminy Cieszyn można kontaktować się bezpośrednio z nami, pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

- osoby zgłaszające nie ponoszą z tytułu wykonania zabiegów lub innej opieki weterynaryjnej żadnych kosztów.

- zabiegi wykonywane są wyłącznie we wskazanych przez fundację gabinetach weterynaryjnych, z którymi fundacja ma podpisaną umowę o współpracy. Zabiegi nie uzgodnione, lub wykonane w innym niż wskazany gabinecie weterynaryjnym nie będą refundowane.

- osoby korzystające z pomocy fundacji składają przed wykonaniem zabiegów podpisane własnoręcznie oświadczenie, w którym poświadczają, że wskazane przez nie koty są kotami bezdomnymi lub wolno żyjącymi. Druki zaświadczeń dostępne są we wskazanych gabinetach weterynaryjnych.

Dokarmianie

  W okresie zimowym gminy są ustawowo zobowiązane do dokarmiania kotów wolno żyjących poprzez przekazanie społecznym karmicielom kotów suchej karmy. Osoby zainteresowane karmą prosimy o kontakt z wydziałami Ochrony Środowiska w gminach, a w przypadku Cieszyna także z fundacją, pod numerem telefonu: 782 71 77 71.

Ważne!

   Informujemy, że każda gmina w Polsce jest zobowiązana do opieki nad zwierzętami domowymi, a także kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianiem w okresie zimowym. Obowiązek ten wynika z art. 11 i 11a Ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724). Odpowiednie wydziały w gminach są zobowiązane udzielić mieszkańcom pomocy w kwestii bezdomnych zwierząt, i nie mogą uchylać się od tego obowiązku.

  W przypadku odmowy pomocy dotyczącej błąkających się bezdomnych psów i kotów, oraz innych zwierząt domowych w którejkolwiek z gmin powiatu cieszyńskiego prosimy o poinformowanie o tym fundacji, tel. 782 717 771, lub Powiatowego Lekarza Weterynarii, tel. 33 852 06 26

 

Wykaz gabinetów weterynaryjnych współpracujących z fundacją:

Cieszyn:

„Olwet” Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Aleksandra Leżańska,  tel. +48 602 429 213

43-400 Cieszyn,  ul. Chrobrego 25, www.olwetcieszyn.pl

Ustroń:

Przychodnia weterynaryjna, dr n. med. Zbigniew Blimke,  tel. 33 854 34 93

43-450 Ustroń,  ul. Grażyńskiego 5

Skoczów:

Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof S. Skórczewski, tel. 33 853 34 08 , 603 275 261

43 – 430 Skoczów, ul. Rzeczna 14, www.weterynariaskoczow.pl

Facebook