1% - Rozlicz się z nami, ze zwierzakami
Przekaż 1% naszej organizacji

Wyszukiwarka
SafeAnimal

Wesprzyj nas z Zooplus - RABAT!
Robiąc zakupy wesprzyj czworonogi za darmo!
Zostań domem tymczasowym
Informacja o programie pitax

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gołębie nadal giną w męczarniach!

Aktualności » Gołębie nadal giną w męczarniach!

2019-09-25 15:20

Gołębie nadal giną w męczarniach

  Sprawa ginących pod wiaduktem gołębi miejskich ciągnie się od czasu otwarcia Galerii „Stela”. Zginęły już dziesiątki ptaków, a temat nagłaśniany był przez lokalne gazety. I co? I nic! Urzędników Miejskiego Zarządu Dróg najwyraźniej nie obchodzi śmierć tych zwierząt. Kilka tygodni temu po naszej interwencji telefonicznej obiecano nam, że sprawę rozwiążą i wiadukt zostanie odpowiednio zabezpieczony. Niestety minęło sporo czasu, a gołębie nadal umierają z powodu śmierci głodowej, lub duszą się i wieszają na siatkach próbując się wydostać. Publikowane zdjęcia pochodzą z dnia wczorajszego (24.09.2019), widzimy na nich martwe i jeszcze żywe ptaki, potłuczone jajeczka i skorupki. Gdy obdzwanialiśmy różne jednostki administracyjne w poszukiwaniu tej odpowiedzialnej za gołębią tragedię usłyszeliśmy nawet, że „Przecież od tego populacja gołębi nie wyginie”. No nie wyginie, to fakt, ale dla tego gołębia, który umiera w ten sposób chyba ma znaczenie jak ginie prawda? Podobnie jak dla tego, który traci swoje pisklęta. Ile jeszcze ptaków musi zginąć zanim coś zostanie zrobione? Ponieważ gołębie i ich młode nadal giną w tragicznych okolicznościach, a urzędnicy nie reagują pomimo świadomości, że coś takiego dzieje się na obiekcie przez nich zarządzanym zmuszeni jesteśmy do podjęcia bardziej radykalnych działań. W dniu dzisiejszym wysłaliśmy do rady Miasta Cieszyna skargę na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie w sprawie zaniedbania wykonania obowiązków oraz naruszenie praworządności. Gołębie są chronione wieloma przepisami prawa:

  Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r, art. 86. „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.”

  Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 w art. 4. 1. nakłada m.in. na organy administracji publicznej określone obowiązki: „Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym”.

  Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 r. Art. 1. 1. „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. (...) 3. Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.”

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Gołąb miejski objęty jest częściową ochroną gatunkową, która niewiele różni się od ochrony ścisłej, np. gołębi miejskich nie można zabijać, a gdy mają młode także płoszyć lub niszczyć ich gniazd i siedlisk.  Rozporządzenie to wprowadza w stosunku do chronionych zwierząt określone zakazy (§ 6.1.) w tym zakaz umyślnego zabijania; umyślnego okaleczania lub chwytania; umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych; niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień; umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień. Przez „umyślne” rozumie się także mające dające się przewidzieć skutki, takie, których można się spodziewać na podstawie aktualnego stanu powszechnej wiedzy na dany temat i racjonalnego myślenia. Zakaz niszczenia gniazd, siedlisk i uniemożliwiania dostępu do schronień oraz płoszenia obowiązuje wobec gołębia miejskiego tylko gdy ma on pisklęta należy wiedzieć jednak, że gołąb może mieć pisklęta cały rok. Jak widać na załączonych zdjęciach gołębie obecnie składają jaja lub wychowują pisklęta. 

    W przypadku naszych cieszyńskich gołębi skutki nieodpowiedniego zabezpieczenia wiaduktu były i są urzędnikom znane. Wiemy, że gołębie w Cieszynie nie są mile widziane, świadczy o tym chociażby tablica która stoi w Rynku, zakazująca dokarmiania i strasząca wszelkimi możliwymi plagami roznoszonymi przez te ptaki. Ale zaniechanie pomocy, przyzwalanie na śmierć w męczarniach, godzenie się na tak tragiczne skutki, a co za tym idzie łamanie przepisów prawa musi mieć swoje konsekwencje. W przypadku braku niezwłocznej pomocy tym zwierzętom złożymy zawiadomienie do organów ścigania o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Facebook