1% - Rozlicz się z nami, ze zwierzakami
Przekaż 1% naszej organizacji

Wyszukiwarka
SafeAnimal

Wesprzyj nas z Zooplus - RABAT!
Robiąc zakupy wesprzyj czworonogi za darmo!
Zostań domem tymczasowym
Informacja o programie pitax

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Koty zimą

Koty wolno żyjące » Koty zimą

POMÓŻ KOTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

Koty wolno żyjące, czyli te które na co dzień widujemy wokół nas na osiedlach, w piwnicach, na podwórkach, działkach, czy w przydomowych ogrodach, są niezbędnym elementem ekosystemu miejskiego. Ich obecność w naturalny sposób zapobiega zagnieżdżaniu się i rozmnażaniu gryzoni (np. samice szczurów unikają zakładania gniazd w pobliżu miejsc zamieszkanych przez koty), które mogą być źródłem niebezpiecznych chorób. Koty wolno bytujące to koty, które nie są bezdomne, to zwierzęta dzikie lub półdzikie, dlatego nie należy ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im życia w danym miejscu. One od urodzenia nie miały właściciela czy opiekuna, i nie potrzebują go.

Należy pamiętać, że polskie prawo chroni wolno żyjące koty – zgodnie z obowiązującymi przepisami należy stworzyć im należyte warunki bytowania poprzez udostępnianie swobodnych i bezpiecznych wejść do piwnic czy zakamarków, stanowiących dla nich, w terenie zabudowanym, naturalne schronienia. Utrudnianie, czy też zamykanie dostępu do nich jest niehumanitarne. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) daje możliwości wszczęcia postępowania karnego wobec osób, które znęcają się nad kotami. Zgodnie z cytowaną ustawą

„Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu” [art. 21].

Należy więc pamiętać, że obecność zwierząt wolno żyjących, w tym kotów, jest prawnie chroniona przepisami przytoczonej ustawy, nikt nie może więc bezkarnie wyłapywać, krzywdzić, przepędzać, ani nawet ich straszyć.

Odróżnienie kota wolno bytującego od zabłąkanego kota domowego jest bardzo proste – zdrowego kota wolno żyjącego nie uda się ot tak, bez problemu (np. bez specjalnych urządzeń) złapać, za to chory, niezdolny do ucieczki, będzie syczał, gryzł i drapał podczas próby udzielenia mu pomocy lub zastygnie nieruchomo w kącie. Kot domowy z reguły szuka towarzystwa człowieka, podchodzi do niego, daje się karmić i głaskać. O bezdomnych kotach domowych (oswojonych) należy powiadomić odpowiednie służby – Straż Miejską w Cieszynie (986), Policję (997) lub Fundację „Lepszy Świat” (782 71 77 71). Zostaną one zabrane do domów tymczasowych, w których będą czekać na swój nowy prawdziwy dom.
Natomiast populację kotów wolno bytujących należy ograniczyć poprzez sterylizacje i kastracje, które zapobiegają niekontrolowanemu rozmnażaniu. Przy dużej ilości kotów dziko żyjących, zagrożeniem dla nich jest głód, choroby, oraz śmierć z wyziębienia w okresie zimowym.

Zanim zdecydujesz się na dokarmianie kotów wolno żyjących zastanów się, czy będziesz w stanie robić to regularnie, przez cały okres ich życia. Stałe dokarmianie dzikich kotów powoduje, że stają się one uzależnione od człowieka, nie potrafią poradzić sobie same, gdy dokarmiający przestanie im pomagać, np. wyjedzie, przeprowadzi się itd. Twoja rezygnacja z pomocy spowoduje ich głód, cierpienie, a nawet śmierć.
Jeżeli chcemy pomagać, ale nie możemy sobie pozwolić na codzienne karmienie np. z powodu braku czasu, możemy znaleźć kilka osób i podzielić się obowiązkami oraz kosztami dokarmiania. Możemy również pomagać karmicielom już działającym w miejscu naszego zamieszkania, możemy zaoferować pomoc w zakupie karmy, w budowie budek, w transporcie do weterynarza, itp.

Aby pomóc kotom wolno bytującym w zimie należy wytypować jedno miejsce, np. w piwnicy, bądź w innym pomieszczeniu (oczywiście w porozumieniu z sąsiadami), w którym koty będą mogły przebywać i gdzie będą dokarmiane. Miejsce to powinno być w miarę możliwości zaciszne, musi być utrzymywane w czystości, regularnie dezynfekowane, a pozostałości jedzenia uprzątnięte. Pomieszczenie musi mieć wyjście na zewnątrz, aby zwierzęta nie zanieczyszczały swojego schronienia. Jeśli nie możesz zapewnić schronienia kotom wewnątrz budynku, postaraj się zbudować lub zorganizować budki dla kotów, które można ustawić na zewnątrz. Budowa domku dla kota nie jest skomplikowana, nie wymaga też dużych nakładów finansowych. Instrukcję budowy takich domków znajdziesz na naszej stronie: „Jak zbudować schronienia dla kotów?” oraz na rozdawanych przez fundację ulotkach.
Jedzenie dla kotów powinno być typową karmą dla zwierząt; bardzo dobra zimą jest zwłaszcza sucha karma, ponieważ nie zamarza. Możemy dawać również gotowane mięso z ryżem lub makaronem, ale unikajmy kości, ości z ryb i wszelkich przypraw. Niedopuszczalne jest dawanie kotom resztek jedzenia z naszych stołów. Krowie mleko również nie jest wskazane, gdyż często wywołuje u kotów biegunkę. Koty zawsze powinny mieć dostęp do czystej wody, a w mroźne dni dawajmy im do picia wodę lekko ciepłą, która nie zamarznie zbyt szybko. Miasto Cieszyn przeznaczyło środki finansowe na zakup suchej karmy dla kotów wolno żyjących. Jeżeli stale dokarmiasz koty w Twojej okolicy i potrzebujesz pomocy skontaktuj się z Fundacją „Lepszy Świat”.

Aby pomoc była skuteczna, powinna być przemyślana i odpowiedzialna! Zapobiegaj rozmnażaniu! Pamiętaj, aby całe stadko, którym chcesz się opiekować było wysterylizowane. Miasto Cieszyn przeznacza corocznie określone środki na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów bezdomnych i wolno żyjących – w tej sprawie możesz skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub z Fundacją „Lepszy Świat”. Zadbaj też o zdrowie swoich podopiecznych zapewniając im opiekę weterynaryjną.

Nie oswajaj! Pamiętaj, że oswajanie dzikich zwierząt z obecnością człowieka może spowodować ich brak czujności w kontaktach z ludźmi, co może się dla nich skończyć tragicznie, bo z reguły dla dziko, wolno żyjących zwierząt (w tym oczywiście kotów) to człowiek jest największym zagrożeniem.

----------------

Pomozte kočkám přežít zimu
 
Kočky volně žijící, tj. Ty, které vidíme každý den kolem nás na na sídlištích, v suterénech, na dvorech, na pozemcích nebo v domácích zahradách, jsou nezbytným prvkem městského ekosystému. Jejich přítomnost přirozeně zabraňuje hnízdění a rozmnožování hlodavců (např. samice potkanů ​​se vyhýbají hnízdění v blízkosti míst obývaných kočkami), jenž mohou být zdrojem nebezpečných chorob. Volně  žijící kočky jsou kočky, které nejsou bezdomovci, jsou to jen divoká nebo polodivoká zvířata, a proto byste je neměli chytat, odebírat nebo jim bránit v životě na daném místě. Neměli majitele ani opatrovníka od narození a nepotřebují ho.
 
Je třeba si uvědomit, že polské právo chrání volně žijící kočky - v souladu s platnými předpisy by pro ně měly být vytvářeny správné životní podmínky, poskytováním bezplatných a bezpečných vstupů do sklepů nebo zákoutí, které pro ně představují přirozené přístřešky ve zastavěných oblastech. Překážka nebo uzavření přístupu k nim je nelidské. Zákon ze dne 21. srpna 1997 o ochraně zvířat (Sb. Zákon z roku 2003, č. 106, bod 1002, ve znění pozdějších předpisů)podle citovaného zákona dává příležitost zahájit trestní řízení proti osobám, které šikanují kočky.
 
„Volně žijící zvířata představují národní hodnotu a měly by jim být poskytnuty podmínky pro rozvoj a svobodnou existencii“ [čl. 21].
 
Proto je třeba mít na paměti, že přítomnost volně žijících zvířat, včetně koček, je zákonem chráněna ustanoveními výše uvedeného zákona, takže nikdo je nemůže beztrestně chytat, ubližovat, pronásledovat a  nebo dokonce strašit.
 
Rozlišování mezi volně žijící kočkou a toulavou domácí kočkou je velmi jednoduché - zdravou volně žijící kočku nelze chytit bez problémů (např. bez speciálních zařízení), ale nemocná, neschopna uniknout, bude syčet, kousat a škrábat, když se ji budete snažit pomoct. Domácí kočka obvykle hledá lidskou společnost, nebojí se, vezme si  jídlo a nechá se pohladit. Domácí (krotké) kočky bez domova by měly být oznámeny příslušným službám - Městské policii v Cieszynu (986), Policii (997) nebo Nadaci „Lepší svět“ (782 71 77 71). Budou převezeny do dočasných domů, kde budou čekat na svůj nový skutečný domov.
Naopak populace volně žijících koček by měla být omezena sterilizací a kastrací, což zabraňuje nekontrolované reprodukci. U velkého počtu divokých koček je pro ně hrozbou hlad, nemoc a smrt v zimním období.
 
Než se rozhodnete nakrmit své volně žijící kočky, přemýšlejte o tom, zda to dokážete pravidelně dělat po celý jejich život. Trvalé krmení divokých koček způsobuje, že se stanou závislými na lidech, nemohou si poradit sami, když jim krmítko přestane pomáhat, např. Odejde, přestěhuje se atd. Vaše rezignace na pomoc způsobí jejich hlad, utrpení nebo dokonce smrt.
Pokud chceme pomoci, ale nemůžete si dovolit denní krmení, např. kvůli nedostatku času, můžete najít několik lidí a sdílet odpovědnost a náklady na krmení. Můžete také pomoci krmičům, kteří již působí v našem bydlišti, můžeme nabídnout pomoc při nákupu krmiv, při výstavbě stánků, při dopravě k veterináři atd.
 
Pro pomoc volně žijícím kočkám v zimě by mělo být vybráno jedno místo, např. v suterénu nebo v jiné místnosti (samozřejmě po konzultaci se sousedy), kde budou kočky moci zůstat a kde budou krmeny. Místo by mělo být co nejtišší, musí být udržováno čisté, pravidelně dezinfikováno a zbytky potravin vyčištěny. Místnost musí mít východ, aby zvířata neznečišťovaly  ​​svůj úkryt. Pokud nemůžete poskytnout úkryt pro kočky uvnitř budovy, zkuste vytvořit nebo uspořádat kočičí domky, které lze umístit venku. Stavba kočičího domu není složitá, nevyžaduje také velké finanční výdaje. Pokyny pro stavbu takových domů najdete na našem webu: „Jak postavit úkryt pro kočky?“ a na letácích distribuovaných nadací.
Krmivo pro kočky by mělo být typické pro zvířata; suché jídlo je zvláště dobré v zimě, protože nezamrzá. Můžete také dát vařené maso s rýží nebo nudlemi, ale měli byste se vyvarovat kostí, rybích kostí a koření. Je nepřijatelné dávat kočce zbytky z našich stolů. Kravské mléko se také nedoporučuje, protože u koček často způsobuje průjem. Kočky by měly mít vždy přístup k čisté vodě a v chladných dnech je nechte pít mírně teplou vodu, která příliš rychle nezamrzne. Město Cieszyn přiděluje finanční prostředky na nákup suchých potravin pro volně žijící kočky. Pokud neustále krmíte kočky ve své oblasti a potřebujete pomoc, kontaktujte Nadaci Better World Foundation.
 
Aby byla účinná, měla by být pomoc promyšlená a zodpovědná! Zabraňte reprodukci!

 

Facebook