Wyszukiwarka
1% Wesprzyj naszych podopiecznych

W imieniu naszych podopiecznych prosimy o 1%! 

Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” pomaga bezdomnym, oraz pokrzywdzonym przez los i ludzi zwierzętom, przeprowadza interwencje, prowadzi domy tymczasowe i współpracuje w ramach wolontariatu z cieszyńskim schroniskiem dla psów. Jesteśmy organizacją non-profit, nie prowadzimy działalności gospodarczej, a nasze działania finansujemy z darowizn ludzi, którym los bezbronnych zwierząt nie jest obojętny. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Abyśmy nadal mogli pomagać, chronić i ratować zwierzęta, potrzebne jest nam Państwa wsparcie.

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym można przekazać nam 1% należnego podatku. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000366266

Wszystkich, dla których los zwierząt nie jest obojętny prosimy o wsparcie w ten sposób naszej działalności!

Podpisz petycję!
Szukają domu!

Adopcje

Zasady adopcji

Dla zwierząt znajdujących się pod opieką wolontariuszy fundacji szukamy domów stałych, gdzie zamieszkają do końca swoich dni. Procedura adopcyjna podzielona jest na trzy etapy:

  1. Przeprowadzenie przez naszego wolontariusza wywiadu przedadopcyjnego w domu rodziny chcącej adoptować zwierzaka;
  2. Podpisanie umowy adopcyjnej i przekazanie zwierzęcia;
  3. Wizyta poadopcyjna wolontariusza, mająca na celu sprawdzenie, czy zostały dotrzymane zadeklarowane podczas wywiadu warunki bytowe zwierzaka, oraz wymogi wynikające z umowy adopcyjnej.

wywiad przedadopcyjny

Naszym głównym i najważniejszym kryterium, którym kierujemy się przy wyborze domu jest stosunek domowników do zwierząt. Musimy mieć pewność, że osoby adoptujące będą traktowały zwierzę z dobrocią i należnym szacunkiem, oraz zapewnią mu warunki bytowe zgodne z jego potrzebami. Opinia wolontariusza przeprowadzającego wizytę, a także opiekuna tymczasowego zwierzęcia, decyduje o oddaniu go do adopcji do nowego domu. Duży nacisk kładziemy również na zakaz rozmnażania, sterylizację i kastrację, oraz absolutny zakaz trzymania psów na łańcuchu. Wszystkie wymagane przez nas warunki adopcji zostały umieszczone w umowie adopcyjnej, z którą można zapoznać się poniżej. W celu ułatwienia wywiadu przedadopcyjnego polecamy wypełnienie ankiety przedadopcyjnej i przesłanie nam jej drogą mailową. Dzięki temu wolontariuszowi łatwiej będzie przygotować się do wizyty, oraz ewentualnie pomoże on  rodzinie wybrać zwierzaka, który będzie się czuł się dobrze i zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami w oferowanych przez dom warunkach.

podpisanie umowy adopcyjnej

Po przeprowadzeniu wywiadu i uzyskaniu pozytywnej opinii wolontariusza i opiekuna tymczasowego, rodzina adoptująca podpisuje umowę adopcyjną, w której zobowiązuje się do opieki nad zwierzęciem. Przeważnie podpisujemy umowę w momencie przekazania zwierzęcia do nowego domu.

wizyta poadopcyjna

Wizyta może nastąpić w różnym czasie. Może być po kilkunastu dniach lub po kilku miesiącach. W trakcie wizyty sprawdzamy, czy zostały dotrzymane warunki umowy adopcyjnej, i czy zwierzę jest odpowiednio traktowane. Czasami zdarza się, że osoby adoptujące traktują taką wizytę jako formę kontroli nad nimi. Prosimy jednak o traktowanie tego jako formę odwiedzin w nowym domu zwierzaka, którym się opiekowaliśmy, którego nieraz uchroniliśmy przed śmiercią, lub leczyliśmy z chorób, za którego byliśmy odpowiedzialni, i do którego się przywiązaliśmy. Dlatego też chcemy mieć pewność, że oddając go pod opiekę rodziny adopcyjnej zapewniliśmy mu szczęśliwe i dobre życie już do końca jego dni.

Facebook