Wyszukiwarka
1% Wesprzyj naszych podopiecznych

W imieniu naszych podopiecznych prosimy o 1%! 

Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” pomaga bezdomnym, oraz pokrzywdzonym przez los i ludzi zwierzętom, przeprowadza interwencje, prowadzi domy tymczasowe i współpracuje w ramach wolontariatu z cieszyńskim schroniskiem dla psów. Jesteśmy organizacją non-profit, nie prowadzimy działalności gospodarczej, a nasze działania finansujemy z darowizn ludzi, którym los bezbronnych zwierząt nie jest obojętny. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Abyśmy nadal mogli pomagać, chronić i ratować zwierzęta, potrzebne jest nam Państwa wsparcie.

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym można przekazać nam 1% należnego podatku. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000366266

Wszystkich, dla których los zwierząt nie jest obojętny prosimy o wsparcie w ten sposób naszej działalności!

Podpisz petycję!
Szukają domu!

Domy tymczasowe

Pomoc » Domy tymczasowe

Domy tymczasowe

Dom tymczasowy to współpraca z naszą Fundacją na wzór wolontariatu, mająca na celu stworzenie dla naszych podopiecznych schronień i zapewnienie opieki do czasu znalezienia domu stałego.

Potencjalny tymczasowy opiekun zwierzęcia podpisuje z Fundacją umowę domu tymczasowego.

Najważniejszymi i jedynymi obowiązkami opiekuna tymczasowego są: zapewnienie schronienia podopiecznemu i należyta opieka (spacery, odpowiednie traktowanie). Od woli i zdolnościach finansowych opiekuna zależy czy zapewni on również karmę i opiekę weterynaryjną zwierzęciu. Jeśli dom tymczasowy nie może sprostać dodatkowym wymaganiom, Fundacja zapewnia karmę i pokrywa wszystkie koszty opieki weterynaryjnej (leczenia) oraz wszelkie dodatkowe koszty utrzymania podopiecznego.

Opiekun tymczasowy sam może pokrywać wszystkie koszty dotyczące utrzymania zwierzęcia, lub podzielić je między siebie a Fundację.

Podczas wyboru domu stałego dla podopiecznego, najważniejsza jest opinia dom tymczasowego (ze wzg. na znajomość charakteru zwierzęcia), jak również ma pierwszeństwo jeśli zdecyduje się na jego adopcję

Facebook