Zwierzęta a Gminy… cz.2

 
Dzisiaj o obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach oraz trwałym znakowaniu (czyli czipowaniu).
Bardzo często jeszcze (niestety) mamy pytania od ludzi zainteresowanych adopcją zwierzaka o to, czy muszą one być wykastrowane, bo to przecież „szkodliwe” albo bo to „okaleczanie” a my swojego dopilnujemy przecież… I tutaj zaczyna się przekonywanie nieprzekonanych, tłumaczenie konsekwencji braku zabiegu oraz korzyści zdrowotnych dla zwierzaka, i tego, że nie wszystko da się przewidzieć i raz może się jednak nie uda dopilnować. Wielu osobom udaje się wyjaśnić dlaczego zwierzęta są poddawane zabiegom, ale jak już to nie pomaga to jednak argument o obligatoryjności musi wystarczyć.
Dlaczego kastrujemy, i dlaczego został wprowadzony taki zapis? Między innymi dlatego, żeby w schroniskach było coraz mniej a nie coraz więcej zwierząt bezdomnych. Jest to jeden z elementów zapobiegania bezdomności, który jest zawarty w art. 11a ust. 2 pkt 4 u.o.z. Do tego mamy jeszcze odpowiednie rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, gdzie opisane są zasady, kiedy wykonywane są zabiegi dojrzałych płciowo zwierząt:
- psów i samic kotów po upływie kwarantanny, a przed upływem 8 miesięcy od dnia
ich przyjęcia do schroniska;
- kocurów przed ich wydaniem ze schroniska
Są kraje, gdzie z sposób humanitarny została ograniczona bezdomność zwierząt, a co za tym idzie ich cierpienie, właściwie do zera. Właśnie dlatego, że są kastrowane i znakowane.
Znakowanie to kolejny temat. Naszym zdaniem ustawowo powinien być wprowadzony obowiązek czipowania wszystkich zwierząt domowych, czy to ze schronisk czy też posiadających właściciela. I oczywiście rejestrowania, bo to niestety nie zawsze idzie w parze. Przychodzą zwierzęta do schronisk z czipami, a w żadnej bazie danych nie można odnaleźć właściciela. To po co czipować? Czip to nie gps, trzeba dopilnować rejestracji!
W kwestii obowiązkowego znakowania w schroniskach zgodnie z rozporządzeniem powinno ono odbywać się nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia kwarantanny. Informację o oznakowaniu powinno się wprowadzić do bazy danych wraz z podaniem nazwy, siedziby i adresu schroniska, do którego przyjęte zostało zwierzę.
Sprawdzajmy podczas adopcji zwierzaka ze schroniska czy poza zaświadczeniem o szczepieniach dostajemy także naklejki z numerem czipa naszego zwierzaka!
I na koniec tego punktu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - chociaż nie jest to obligatoryjne to są gminy w Polsce, które wprowadziły u siebie dofinansowanie dla mieszkańców na zabiegi i znakowanie zwierząt posiadających właścicieli. Warto zadzwonić i dowiedzieć się, czy w Waszej gminie mają taki program i z niego skorzystać, przeważnie zajmują się tym Wydziały związane z Ochroną Środowiska.

Wesprzyj działalność Fundacji!

Wspieram co miesiąc:

Wspieram / Siepomaga

Wspieram jednorazowo. Wybierz kwotę wsparcia: