Zwierzęta a Gminy… cz.6

Zwierzęta a Gminy… cz.6
A co z zabłąkanymi zwierzętami gospodarskimi?
Nimi także ma obowiązek zająć się gmina. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności musi uwzględniać zarówno zwierzęta domowe, jak i gospodarskie, oraz wskazywać miejsca opieki dla zwierząt gospodarskich (konkretne gospodarstwo rolne, pod którego opiekę będą trafiały bezdomne zabłąkane zwierzęta gospodarskie).
Jeśli takie zwierzę jest oznakowane trzeba skontaktować się z powiatowym biurem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym posiadacz zwierzęcia gospodarskiego powinien zarejestrować siedzibę zwierzęcia. Takie dane pomogą wskazać dane właściciela. W przypadku zwierząt nieoznakowanych trzeba zgłosić ten fakt właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.
Największym problemem jednak jest to, że program powinien uwzględniać także kwestie związane z odławianiem tych zwierząt, czego gminy w większości przypadków nie wpisują w programy. A przecież podmiot wyznaczony do odławiania bezdomnych zwierząt domowych może nie posiadać odpowiedniego przygotowania do odławiania i transportu zwierząt gospodarskich (np. krowy). Konieczne jest wprowadzenie regulacji w tej kwestii w programach i ewentualne wskazanie innego podmiotu, który posiada odpowiedni sprzęt i środek transportu.

Wesprzyj działalność Fundacji!

Wspieram co miesiąc:

Wspieram / Siepomaga

Wspieram jednorazowo. Wybierz kwotę wsparcia: