1% - Rozlicz się z nami, ze zwierzakami
Przekaż 1% naszej organizacji

Wyszukiwarka
SafeAnimal

Wesprzyj nas z Zooplus - RABAT!
Robiąc zakupy wesprzyj czworonogi za darmo!
Zostań domem tymczasowym
Informacja o programie pitax

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Adopcje

Zasady adopcji

Dla zwierząt znajdujących się pod opieką wolontariuszy fundacji szukamy domów stałych, gdzie zamieszkają do końca swoich dni. Procedura adopcyjna podzielona jest na trzy etapy:

  1. Przeprowadzenie przez naszego wolontariusza wywiadu przedadopcyjnego w domu rodziny chcącej adoptować zwierzaka;
  2. Podpisanie umowy adopcyjnej i przekazanie zwierzęcia;
  3. Wizyta poadopcyjna wolontariusza, mająca na celu sprawdzenie, czy zostały dotrzymane zadeklarowane podczas wywiadu warunki bytowe zwierzaka, oraz wymogi wynikające z umowy adopcyjnej.

wywiad przedadopcyjny

Naszym głównym i najważniejszym kryterium, którym kierujemy się przy wyborze domu jest stosunek domowników do zwierząt. Musimy mieć pewność, że osoby adoptujące będą traktowały zwierzę z dobrocią i należnym szacunkiem, oraz zapewnią mu warunki bytowe zgodne z jego potrzebami. Opinia wolontariusza przeprowadzającego wizytę, a także opiekuna tymczasowego zwierzęcia, decyduje o oddaniu go do adopcji do nowego domu. Duży nacisk kładziemy również na zakaz rozmnażania, sterylizację i kastrację, oraz absolutny zakaz trzymania psów na łańcuchu. Wszystkie wymagane przez nas warunki adopcji zostały umieszczone w umowie adopcyjnej, z którą można zapoznać się poniżej. W celu ułatwienia wywiadu przedadopcyjnego polecamy wypełnienie ankiety przedadopcyjnej i przesłanie nam jej drogą mailową. Dzięki temu wolontariuszowi łatwiej będzie przygotować się do wizyty, oraz ewentualnie pomoże on  rodzinie wybrać zwierzaka, który będzie się czuł się dobrze i zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami w oferowanych przez dom warunkach.

podpisanie umowy adopcyjnej

Po przeprowadzeniu wywiadu i uzyskaniu pozytywnej opinii wolontariusza i opiekuna tymczasowego, rodzina adoptująca podpisuje umowę adopcyjną, w której zobowiązuje się do opieki nad zwierzęciem. Przeważnie podpisujemy umowę w momencie przekazania zwierzęcia do nowego domu.

wizyta poadopcyjna

Wizyta może nastąpić w różnym czasie. Może być po kilkunastu dniach lub po kilku miesiącach. W trakcie wizyty sprawdzamy, czy zostały dotrzymane warunki umowy adopcyjnej, i czy zwierzę jest odpowiednio traktowane. Czasami zdarza się, że osoby adoptujące traktują taką wizytę jako formę kontroli nad nimi. Prosimy jednak o traktowanie tego jako formę odwiedzin w nowym domu zwierzaka, którym się opiekowaliśmy, którego nieraz uchroniliśmy przed śmiercią, lub leczyliśmy z chorób, za którego byliśmy odpowiedzialni, i do którego się przywiązaliśmy. Dlatego też chcemy mieć pewność, że oddając go pod opiekę rodziny adopcyjnej zapewniliśmy mu szczęśliwe i dobre życie już do końca jego dni.

------------------------------

Pravidla adopce
U zvířat v péči nadačních dobrovolníků hledáme trvalé domovy, kde budou žít do konce svých dnů. Postup adopce je rozdělen do tří fází:
 

  • Rozhovor s dobrovolníkem doma v rodině, která si chce adoptovat domácího mazlíčka;
  • Podepsání dohody o adopci a předání zvířete;
  • Dobrovolná návštěva po adopci za účelem ověření, zda byly splněny životní podmínky zvířat deklarované během rozhovoru a požadavky dohody o adopci.

 
Před adopčním pohovorem
Naším hlavním a nejdůležitějším kritériem, které nás vede při výběru domova, je vztah členů domácnosti ke zvířatům. Musíme si být jisti, že budoucí majitelé budou ke zvířatům přistupovat s laskavostí a náležitým respektem a poskytovat životní podmínky podle jejich potřeb. Názor dobrovolníka provádějícího návštěvu, jakož i strážce dočasného zvířete, rozhoduje o jeho uvedení/odsouhlasení do adopce v novém domově. Velký důraz klademe také na zákaz chovu, sterilizaci a kastraci a na absolutní zákaz chovu psů upoutaných k řetězu. Všechny podmínky přijetí, které požadujeme, jsou zahrnuty v dohodě o adopci, kterou si můžete přečíst níže. Abychom usnadnili předběžný rozhovor, doporučujeme vyplnit předběžný dotazník a odeslat nám jej e-mailem. Díky tomu se dobrovolník snadněji připraví na návštěvu a nakonec pomůže rodině s výběrem domácího mazlíčka, který se bude cítit dobře a v souladu se svými zvyky v podmínkách nabízených v domě.


Podpis dohody o adopci
Po provedení rozhovoru a získání kladné zpětné vazby dobrovolníka a dočasného opatrovníka osvojující rodina podepíše dohodu o adopci, v níž se zavazuje pečovat o zvíře. Obvykle podepisujeme smlouvu, když přemístíme zvíře do nového domova.
 
Návštěva po přijetí
Návštěva se může konat kdykoliv. Může to být po několika dnech nebo po několika měsících. Během návštěvy kontrolujeme, zda byly splněny podmínky dohody o adopci a zda je se zvířetem zacházeno správně. Osvojitelé někdy považují takovou návštěvu za formu kontroly nad nimi. Žádáme vás však, abyste to považovali za formu návštěvy nového domova zvířete, o které jsme se starali, které jsme často zachránili před smrtí, nebo jsme ho léčili po nemoci a ke kterému jsme citově připoutáni. Proto se chceme ujistit, že tím, že jsme ho dali do péče adoptivní rodiny, jsme mu poskytli šťastný a dobrý život až do konce jeho dnů.

 

Facebook