Zostań wolontariuszem

Zapraszamy do fundacji wszystkie osoby, którym sprawy obrony praw zwierząt oraz ekologii i ochrony środowiska są bliskie. Wolontariusze zajmują się tym, w czym najlepiej się sprawdzają, czują, i do czego mają najlepsze predyspozycje.

Praca w naszej fundacji polega przede wszystkim na:

 • wyprowadzaniu na spacer psów z cieszyńskiego schroniska
 • opiece nad kotami w naszym biurze
 • podejmowaniu interwencji w przypadku stwierdzenia łamania ustawy o ochronie zwierząt;
 • prowadzeniu różnego typu akcji informacyjno – propagandowych;
 • organizowaniu domów tymczasowych dla potrzebujących psów i kotów;
 • pomocy w opiece nad zwierzętami przebywającymi w domach tymczasowych i przychodniach weterynaryjnych;
 • szukaniu domów stałych poprzez ogłoszenia oraz przeprowadzanie wizyt przedadopcyjnych;
 • aktywności na prozwierzęcych portalach internetowych,
 • pomocy w adopcjach psów ze schroniska;
 • przeprowadzaniu kontroli podopcyjnych;
 • edukacji humanitarnej prowadzonej w placówkach oświatowych;
 • poszukiwaniu sponsorów, pozyskiwaniu funduszy, prowadzeniu zbiórek karmy i darów rzeczowych;
 • współpracy z gminami, policją, strażą miejską i weterynarzami;
 • organizowaniu akcji, prelekcji i imprez związanych z ekologią i ochroną środowiska;

Szukamy osób:

 • które ukończyły 16 rok życia;
 • wrażliwych i zaangażowanych;
 • mieszkających na terenie gmin powiatu cieszyńskiego i bielskiego (z wyjątkiem osób pomagających wirtualnie);
 • kochających zwierzęta, i potrafiących poświęcić swój prywatny czas na pomoc;
 • rzetelnych, sumiennych, konsekwentnych i stałych w swoich działaniach;
 • potrafiących wykazać własną inicjatywę;

Osoby chcące włączyć się w nasze działania prosimy o zapoznanie się z regulaminem wolontariatu, dostępnym na stronie, i kontakt telefoniczny z koordynatorką wolontariatu (601 450 452), lub przesłanie ankiety wolontariatu na adres: marta@fundacjalepszyswiat.pl

Wesprzyj działalność Fundacji!

Wspieram co miesiąc:

Wspieram / Siepomaga

Wspieram jednorazowo. Wybierz kwotę wsparcia: