Domy tymczasowe

Dom tymczasowy to współpraca z naszą Fundacją na wzór wolontariatu, mająca na celu stworzenie dla naszych podopiecznych schronień i zapewnienie opieki do czasu znalezienia domu stałego.

Potencjalny tymczasowy opiekun zwierzęcia podpisuje z Fundacją umowę domu tymczasowego.

Najważniejszymi i jedynymi obowiązkami opiekuna tymczasowego są: zapewnienie schronienia podopiecznemu i należyta opieka (spacery, odpowiednie traktowanie). Od woli i zdolności finansowych opiekuna zależy czy zapewni on również karmę i opiekę weterynaryjną zwierzęciu. Jeśli dom tymczasowy nie może sprostać dodatkowym wymaganiom, Fundacja zapewnia karmę i pokrywa wszystkie koszty opieki weterynaryjnej (leczenia) oraz wszelkie dodatkowe koszty utrzymania podopiecznego.

Opiekun tymczasowy sam może pokrywać wszystkie koszty dotyczące utrzymania zwierzęcia, lub podzielić je między siebie, a Fundację.

Podczas wyboru domu stałego dla podopiecznego, najważniejsza jest opinia domu tymczasowego (ze wzg. na znajomość charakteru zwierzęcia), jak również ma pierwszeństwo jeśli zdecyduje się na jego adopcję.

Wesprzyj działalność Fundacji!

Wspieram co miesiąc:

Wspieram / Siepomaga

Wspieram jednorazowo. Wybierz kwotę wsparcia: