Zwierzęta a Gminy… cz. 1

Zwierzęta a Gminy…
O opiece nad zwierzętami w gminach, wywiązywaniu się z ich obowiązków, o tym, jak w praktyce są realizowane bądź omijane przepisy wiemy naprawdę sporo. To wiele lat doświadczeń, współpracy lub jej braku ze strony urzędników, ale także rozmów z Wami.
Jeszcze bardzo wiele osób nie wie, czego tak naprawdę może wymagać od swojej gminy. Odbieramy telefony z różnych części kraju z pytaniami czy prośbami o pomoc w kontaktach z urzędnikami i przebiciem przysłowiowego „muru”. I już naprawdę zaczynamy się denerwować jak słyszymy „Gmina odmówiła pomocy bo…”
Dlatego też w najbliższe środy postaramy się przybliżyć trochę ten temat, krótko i zwięźle opisać, jakie gminy mają obowiązki wobec zwierzaków, i czego my, mieszkańcy możemy się domagać. Prosimy o komentarze, jesteśmy bardzo ciekawi to wygląda w praktyce u Was w różnych częściach Polski.
Dzisiaj najważniejsze punkty, które muszą się znaleźć w Programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a w następne środy krótkie rozwinięcia tych punktów. Takie Programy są uchwalane co roku, indywidualnie przez każdą gminę. To tam jest opisany sposób postępowania, wskazane są miejsca gdzie zwierzęta mają być zabezpieczone, oraz ile pieniędzy (!) dana gmina przeznacza na zwierzęta. Taki program przyjęty uchwałą rady miasta/gminy każdy z Was może naleźć na stronie BIP swojej gminy.
Co taki program musi zawierać? Wynika to z art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt. W programie musi być opisane w jaki sposób gmina reguluje:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- odławianie bezdomnych zwierząt;
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- usypianie ślepych miotów;
A także musi wskazać gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich np. odebranych interwencyjnie oraz zapewnić całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Te elementy są obligatoryjne!
W programie można również zawrzeć inne kwestie, ale wymieniamy to, co gmina musi, i czego możemy wymagać od naszych urzędników.
Z punktu pierwszego wynika, że każda gmina ma obowiązek wskazać w programie konkretne schronisko dla zwierząt, z podaniem jego nazwy oraz adresu, gdzie zapewnia miejsca dla odłowionych zwierząt domowych ze swojego terenu. I ma obowiązek zapewnić bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku. Nie dawajmy się zbyć odpowiedzią typu „Nie mamy gdzie umieścić zgłaszanego bezdomnego zwierzęcia”!!!. Procedura jest prosta – jeśli znajdujecie bezdomne zwierzę domowe zawiadamiacie o tym fakcie Straż Miejską, Policję lub Urząd Miasta/Gminy (przeważnie zajmują się tym wydziały Ochrony Środowiska), a oni z kolei mają obowiązek wezwać odpowiednie służby, które zabiorą zwierzaka do wskazanego w Programie schroniska.
No i teraz ciekawostka! Czy ktoś spotkał się z tym, aby w programie były ujęte wszystkie zwierzęta bezdomne? Czyli na przykład chomik albo świnka morska? Przez „zwierzęta bezdomne” rozumie się „zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd
pozostawały”. Gminy jednak przeważnie zapewniają miejsca w schroniskach kotom i psom, a zwierzętami domowymi są wszystkie te zwierzęta, które „zaspokajają potrzeby emocjonalne człowieka” i są utrzymywane przez niego w domu lub mieszkaniu dla towarzystwa lub osobistej przyjemności. Gmina nie może w takiej sytuacji zawężać realizacji zadań do wybranych przez siebie gatunków, jeśli zgodnie z prawem powinny one obejmować wszystkie zwierzęta towarzyszące człowiekowi. Obecnie w orzecznictwie uznano za takie zwierzęta np. papugi czy żółwie…

Wesprzyj działalność Fundacji!

Wspieram co miesiąc:

Wspieram / Siepomaga

Wspieram jednorazowo. Wybierz kwotę wsparcia: